Entries by danikaravan

Conca Award

ברצוני לעדכן אתכם בזכייתי בפרס התרבות הלאומי של ממשלת קטלוניה, הניתן מטעמם המועצה הלאומית לתרבות ולאמנויות של קטלוניה (CoNCA, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts) מאז שנת 2009. זהו הפרס הגבוה ביותר שניתן על ידי ממשלת קטלוניה, והוא ניתן ליוצרים או ארגונים המצטיינים בעשייה תרבותית ואמנותית, אשר תרמו תרומה משמעותית באחד מתחומי […]